Nejprodávanější produkty

Zapomenu na revizi kotle. Co mi hrozí?

Máte kotel jako zdroj tepla ve svém bytě nebo rodinném domě? Potom je vaší povinností provést také revizi tohoto kotle. Jestliže na ni zapomenete, nebo se na ni prostě a jednoduše vykašlete, pak vám hrozí pokuta. Co tedy musíte udělat, aby vás opomenutí zbytečně nestálo spoustu peněz?

 

Zákon vám přikazuje

Máte-li kotel s příkonem od 10 do 300 kW s teplovodní okruhem, pak ho musíte nechat zkontrolovat. Totéž platí i v případě, že máte krbovou vložku připojenou na radiátor, která má příkon nad 10 kW. Podle zákona, který platí už loňského roku, musí revizí projít všechny kotle na tuhá paliva a také kotle na plyn. Nařízení se netýká elektrokotlů, protože v nich nedochází k žádnému spalování.

 

Kontrolu pořídíte kolem tisícovky

Revizi provádí revizní technik. Asociace podniků topenářské techniky nabízí seznam revizních techniků, kteří mají oprávnění tuto činnost provádět. Jejich úkolem je zkontrolovat kotel, jeho těsnost, celistvost, řídící jednotku, havarijní termostat, regulátor. Zároveň pokud jde o kotel na pevná paliva si všímá i toho, co se v něm spaluje. Cena kontroly se obvykle pohybuje cca kolem tisíce korun, víc byste zaplatit neměli.

 

Můžete přijít až o 50 tisíc korun

Následně technik vystaví doklad o provedené kontrole. Ten slouží pro vás, kdyby ho úřady města či obce požadovaly. Jestliže doklad úřadům na vyzvání nepředložíte, protože kontrola nebyla provedena, pak vás může potkat pokuta ve výši až 50 tisíc Kč. Revizi kotle na tuhá paliva je nutné provádět každé dva roky. U kotle na plyn postačí každé tři roky a týká se hlavně právnických osob a podnikatelů, u fyzických osob povinná není, pouze se doporučuje. Pokud budete na výzvu úřadů předkládat doklad o revizi starší než dva roky, což znamená, že revize nebyla nyní provedena, potom můžete také očekávat postih v podobě zmiňované pokuty.